ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՄ ԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԵՆԹԱՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ


Ներքոհիշյալ փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ Ազգային ժողովի ինտերնետային կայքում՝ http://www.parliament.am հասցեով և Հայաստանի տեղեկատվական-իրավական համակարգում (ARLIS) http://www.arlis.am:

ՀՀ Սահմանադրություն

«Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենք

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենք

« Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք, հոդված 97

Թվային հեռարձակման անցման հայեցակարգ

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 19

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 19, 1087.1

ՀՀ Քրեական օրենսգիրք, հոդվածներ 144, 148-154, 164, 333

ՀՀ Քրեադատավարական օրենսգիրք, հոդվածներ 16, 86

ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, հոդվածներ 19, 20, 22, 22’, 23, 81,113

«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք

«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք

«Պետական և ծառայողական գողտնիքի մասին» ՀՀ օրենք

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենք

«Ներքին զորքերի մասին» ՀՀ օրենք

«Ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին» ՀՀ օրենք

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենք

«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք