Դասակարգված հոդվածներ ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒՆ՝ ԳՐԵԼՈՒ ԱՌԻԹ

Մասնագիտական հմտություններ կան, որոնց տիրապետելն այնքան էլ դժվար չէ, իսկ տիրապետելիս առաձնապես դժվար չէ դրանց հետևելը, բայց դրանց և տիրապետելը, և հետևելը պրոֆեսիոնալիզմի պարտադիր և ոչ՝ ձևական բաղադրիչներից են:  Կարդալ ավելին –»